Kontaktujte nás: + 420 495 511 080 | info@zubni-lekarka.cz

Stomatologie Hradec Králové

Stomatologie nebo zubní lékařství je odvětví lékařství, dentální věda (věda o umístění, organizaci, funkci zubů a jejich podpůrných tkání - alveolární kosti, závěsném aparátu, gingivě).
Lékař stomatolog se označuje jako zubař, nesprávně někdy také jako dentista. Podle českého zákona o vysokých školách je takovému lékaři udělen titul MDDr. (doktor dentální medicíny), dříve dostávali klasický titul MUDr. (doktor veškeré medicíny, což je v tomto případě zavádějící).Ve většině zemí musí absolvovat studium na univerzitě (obvykle 4–8 let) a odbornou praxi s pacienty. U nás je obor zubní lékařství pětiletý a po jeho absolvování již není nutná praxe pod odborným vedením.